Máy in mã vạch Printronix P7210

+ Print Speed (LPM, upper case characters, lower case characters)
+ High Speed : 1000/856
+ Data Processing:  750/600
+ Near Letter Quality:  400/306

  • Print Speed (LPM, upper case characters, lower case characters)
  • High Speed : 1000/856
  • Data Processing:  750/600 
  • Near Letter Quality:  400/306 
  • Graphics Speed (IPM)
  • 60 x 48 dpi:  125 
  • 60 x 72 dpi:  83
  • 90 x 96 dpi : 42
  • Paper Feed Speed (IPS): 20

Thông tin khác

Khuyến mãi đặc biệt

Sale

Giá khuyến mại 8.000₫

Giảm giá: -6%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 125.000₫

Giảm giá: -31%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 80.000₫

Giảm giá: -16%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 1.150₫

Giảm giá: -45%

Xem trước
091.129.8.9.10 097.949.8587