Đầu đọc Datalogic QS6000

3.950.000₫

Đầu đọc mã vạch Datalogic PSC QS6000
+ Giao tiếp PC: Keyboard wedge, USB
+ Đặc điểm: đọc mã vạch 1D.
+ Tia quét: Lazer
+ Tốc độ: 36 scans/sec.
+ Chịu rơi nhiều lần ở độ cao 1.5m

Thông tin khác

Khuyến mãi đặc biệt

Sale

Giá khuyến mại 8.000₫

Giảm giá: -6%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 125.000₫

Giảm giá: -31%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 80.000₫

Giảm giá: -16%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 1.150₫

Giảm giá: -45%

Xem trước
091.129.8.9.10 097.949.8587