Máy in mã vạch Printronix P7205

Tốc độ in (LPM, chữ hoa, chữ thường)
+ Tốc độ cao: 500/428
+ Xử lý dữ liệu: 375/300
+ Chất lượng gần Letter: 200/154

Tốc độ in (LPM, chữ hoa, chữ thường)

-Tốc độ cao: 500/428

- Xử lý dữ liệu: 375/300

- Chất lượng gần Letter: 200/154

- Tốc độ Đồ hoạ (IPM)
  60 x 48 dpi: 63
  60 x 72 dpi: 42
  90 x 96 dpi: 21

- Tốc độ nạp giấy (IPS): 12

Thông tin khác

Khuyến mãi đặc biệt

Sale

Giá khuyến mại 8.000₫

Giảm giá: -6%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 125.000₫

Giảm giá: -31%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 80.000₫

Giảm giá: -16%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 1.150₫

Giảm giá: -45%

Xem trước
0914.245.632 097.949.8587