Máy in tem Avery Dennison Monarch 9825

Cải thiện quản lý hàng tồn kho và phòng chống mất mát thông qua các giải pháp tích hợp.

Cung cấp các tính năng nâng cao năng suất và tiền tiết kiệm hơn so với bất kỳ máy in nhiệt trong lớp của nó.

Với Ticket Express, bạn có thể đặt thẻ variably in dấu và nhãn, bao gồm RFID, vải và các phiên bản giấy.

Sử dụng cả hai in ấn trong nhà máy và Ticket Express cung cấp cho bạn sự kết hợp tốt nhất của tốc độ và sự linh hoạt

Cải thiện quản lý hàng tồn kho và phòng chống mất mát thông qua các giải pháp tích hợp từ sản xuất đến người tiêu dùng nguồn làm tăng tốc độ, độ chính xác, khả năng hiển thị, năng suất và lợi nhuận.
Các máy in mã vạch Avery Dennison 9825 Tabletop cung cấp các tính năng nâng cao năng suất và tiền tiết kiệm hơn so với bất kỳ máy in nhiệt trong lớp của nó. Hoàn hảo cho in số lượng thấp của các nhãn và các thẻ.
Ngoài việc sử dụng trên trang web in cho hiệu quả cao hơn, cũng xem xét Ticket Express®, văn phòng dịch vụ toàn cầu của Avery Dennison. Với Ticket Express, bạn có thể đặt thẻ variably in dấu và nhãn, bao gồm RFID, vải và các phiên bản giấy, khi nào và nơi bạn cần đến chúng - bất cứ nơi nào trên thế giới. Sử dụng cả hai in ấn trong nhà máy và Ticket Express cung cấp cho bạn sự kết hợp tốt nhất của tốc độ và sự linh hoạt

Thông tin khác

Khuyến mãi đặc biệt

Sale

Giá khuyến mại 5.000₫

Giảm giá: -41%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 35.000₫

Giảm giá: -46%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 55.000₫

Giảm giá: -45%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 1.850.000₫

Giảm giá: -26%

Xem trước
zalo