Máy quét Posiflex TS-2200

Máy quét mã vạch đa tia 1D laser đa tia Hiệu suất cao 

Chế độ ngủ lập trình; Kích hoạt lại bằng cách nhấn đơn giản của một nút

Full hoạt động tự động quét

Scan Patten: 7 hướng của trường quét, 24 dòng quét

Tốc độ quét: 2400 scan / giây để quét đa hướng

Kích thước: 152 mm (H) x 152 mm (W) x 91 mm (D); Trọng lượng: 450 g

Giao diện: USB (TS-2200U) hoặc Serial (TS-2200R)

Máy quét mã vạch đa tia 1D laser đa tia Hiệu suất cao 

Chế độ ngủ lập trình; Kích hoạt lại bằng cách nhấn đơn giản của một nút

Full hoạt động tự động quét

Depth of Field: 300 mm (EAN 0.33 mm / 13 mil, PCS = 90%)

Scan Patten: 7 hướng của trường quét, 24 dòng quét

Tốc độ quét: 2400 scan / giây để quét đa hướng

Kích thước: 152 mm (H) x 152 mm (W) x 91 mm (D); Trọng lượng: 450 g

Giao diện: USB (TS-2200U) hoặc Serial (TS-2200R)
 

Thông tin khác

Khuyến mãi đặc biệt

Sale

Giá khuyến mại 8.000₫

Giảm giá: -6%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 125.000₫

Giảm giá: -31%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 80.000₫

Giảm giá: -16%

Xem trước
Sale

Giá khuyến mại 1.150₫

Giảm giá: -45%

Xem trước
0914.245.632 097.949.8587